Suport a l’emprenedoria agroalimentària

A la província de Barcelona

Agrorienta’t (Cardedeu)

Es tracta d’un servei públic, professional i comarcal d’assessoraments agroalimentaris ubicat al CSTEC (centre de suport empresarial i tecnològic de Cardedeu).

Està gestionat per l’ajuntament de Cardedeu i el Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Aquest servei es va iniciar l’any 2018, i en el 2019 es van gestionar 33 projectes amb uns 70 assessoraments.

Fan assessoraments puntuals o periòdics, segons la necessitat dels projectes.

Telèfon – 938 44 43 02
Correu electrònicagroecologia@csetc.cat

Arrela’t (Collserola)

Suport a la pagesia del Parc Natural de Collserola i dels municipis que el conformen. Es tracta d’una de les accions del projecte Alimentem Collserola, i tal i com s’esmenta en aquest, sorgeix de les necessitats de la pagesia. Té per objectiu contribuir a millorar la viabilitat econòmica, ecològica i social dels projectes de producció i transformació alimentària del territori.

Ofereixen assessoraments des de la perspectiva de la producció agrària ecològica, l’agroecologia, l’economia social, solidària i cooperativa. Ara per ara, és l’organització arran de terra qui està dinamitzant el projecte de manera temporal, però en un futur està previst que se n’encarregui un tècnic del mateix Parc.

El 2019 van gestionar entre 30 i 35 finques.

Correu electrònicinfo@arrandeterra.org

Suport pagès (Manresa)

És un servei local d’acompanyament de la pagesia cap a la transició agroecològica dels municipis de Manresa, Navàs i Artés (amb el suport de Consell comarcal d’Osona, DIBA i XASACC).

Amb vocació de servei públic, s’ofereixen fins a 10 hores anuals d’acompanyament gratuït a les iniciatives de producció agropecuària professional que hi estiguin interessades.

La iniciativa neix l’any 2019 de la mà de la Xarxa per a la Sobirania Alimentària de la Catalunya central i respon a dos objectius principals: contribuir a millorar la viabilitat econòmica, ecològica i social de les iniciatives locals de producció agropecuària professional i promoure’n el relleu generacional i la instal·lació en el sector primari.

Tot i el context de la COVID-19, el 2020 van assessorar 20 projectes (entre 5 i 6 de forma simultània).

Correu electrònicaalsina@ajmanresa.cat, sobiranies@navas.cat, promoeco.artes@artes.cat

Creacció i el servei de desenvolupament rural del Lluçanès (Osona)

Creacció és un punt d’atenció a l’emprenedor que, juntament amb el servei de desenvolupament rural del Lluçanès ofereixen un servei d’assessoraments per donar suport a la implantació de nous projectes agroalimentaris o bé oferir recursos a les empreses actuals. Volen aconseguir que els projectes empresarials del sector agroalimentari del món rural tinguin una major implantació i més oportunitats de creixement.

El Servei ofereix assessorament especialitzat i personalitzat, actuacions encaminades al creixement dels mercats o bé a les oportunitats de negoci, relleu generacional o facilitar el contacte entre agents.

Telèfon – 938 88 00 50
Correu electrònicsdr@consorci.llucanes.cat

Servei d’Assessorament i Suport a la Pagesia (Sant Vicenç dels Horts)

És un servei impulsat per l’Ajuntament per contribuir a millorar la viabilitat econòmica, empresarial, ecològica i social dels projectes de producció agrària local, promoure la innovació a les explotacions agràries, impulsar el desenvolupament de noves línies de negoci i fomentar l’emprenedoria agrària.

Objectius

 • Donar resposta a les necessitats de la pagesia local relacionades amb la millora del seu projecte agrari
 • Oferir assessoraments experts i de qualitat
 • Promoure la millora, la viabilitat, la innovació i la sostenibilitat dels projectes agraris locals
 • Acompanyar i assessorar en la creació de nous projectes agraris i agroalimentaris

Àmbits d’assessorament

 • Producció i planificació agrària
 • Gestió de l’explotació i sostenibilitat
 • Gestió empresarial i comercialització
 • Creació i consolidació de projectes agraris
 • Accés a la terra
 • Tràmits i ajuts públics

A qui va dirigit?

 • Persones i empreses del sector agrari amb domicili fiscal a Sant Vicenç dels Horts
 • Persones i empreses del sector agrari de fora de Sant Vicenç que desenvolupin el projecte objecte del servei al municipi
 • Projectes agraris i agroalimentaris de nova creació que vulguin instal·lar-se al municipi
 • Empreses del sector agroalimentari del municipi que vulguin donar valor afegit al producte local

Telèfon – 93 680 71 00
Correu electrònicagricultura@svh.cat

entitats-barcelona

A la província de Girona

Escola Agrària de Monells (Baix Empordà)

Des del 2019 l’escola agrària de Monells, al Baix Empordà (Girona), ofereix el curs “Desenvolupa el teu projecte de transformació agroalimentària”, que està dirigit a persones que volen iniciar una nova activitat o bé volen ampliar la que ja tenen amb nous processos i productes. L’objectiu és capacitar als emprenedors del sector primari, proporcionant les eines per a que puguin desenvolupar els seus projectes d’una manera pràctica.

El curs s’estructura en dues etapes: una de capacitació tècnica que consisteix en la formació teòrica i pràctica, on els continguts s’enfoquen per al desenvolupament dels seus projectes, i la segona on cada emprenedor treballa el seu propi projecte. Cada any es va adaptant el contingut a les necessitats del sector.

Telèfon – 972 63 01 23
Correu electrònicgerard.alexandre@gencat.cat

A la província de Lleida

Escola de pastors (Sort)

L’escola de pastors a part de la formació que realitzen a persones que es volen dedicar al sector primari (sobretot a la ramaderia extensiva), també té una vessant d’acompanyament.

Aquest servei s’estructura bàsicament en el relleu generacional i en la transmissió de finques però també per als alumnes que comencen un procés d’instal·lació.

Telèfon – 973 62 09 77  o 671 649 362
Correu electrònicinfo@rurbans.org

Associació Leader de Ponent (Mollerussa)

El grup d’acció local de Ponent posa a disposició dels usuaris del seu territori accions de suport a les persones productores que comencin un projecte o el vulguin consolidar, orientades a reforçar el vincle amb el món rural, la diversificació econòmica i a promoure l’equilibri territorial.

Telèfon – 973 71 13 13
Correu electròniccomunicacio@leaderponent.cat

A la província de Tarragona

ConcActiva (Conca de Barberà)

ConcActiva és l’organisme autònom de desenvolupament del consell comarcal de la Conca de Barberà. És l’entitat de referència en el viverisme agroalimentari català: gestionen el viver de celleristes (producció vitivinícola), l’Espai Cuina (viver agroalimentari), BaseActiva (obrador compartit de producció de cervesa), el viver de cavistes (producció de caves) i estan treballant en un nou viver per a la producció d’oli.

ConcActiva aposta pel viverisme agroalimentari, demostrant ser un instrument eficaç per a fomentar el teixit productiu local, donant un fort suport a l’emprenedoria per a poder desenvolupar la seva activitat.

A part d’oferir l’espai físic condicionat amb tota la infraestructura necessària, ofereixen serveis d’acompanyament, seguiment i suport dels projectes, formacions i altres activitats networking.

Telèfon – 977 86 13 38
Correu electrònicinfo@concactiva.cat

Vallsgenera (Valls)

Vallsgenera s’encarrega de gestionar i executar els programes i actuacions que du a terme l’Ajuntament de Valls en ocupació, formació, empresa, emprenedoria, comerç, turisme i promoció de la ciutat.

És una entitat amb sensibilitat cap a l’emprenedoria agroalimentària sobretot pel que fa a activitats de transformació alimentària.

Telèfon – 977 61 20 10 o 638 288 075
Correu electrònicmaite.roig@valls.cat

CoopCamp (Camp de Tarragona)

L’ateneu cooperatiu del Camp de Tarragona ofereix de manera gratuita, assessorament, formació i acompanyament en el procés de creació per aquells projectes professionals que vulguin convertit-se en cooperativa amb criteris d’economia social i solidària. Impulsant així l’emprenedoria col·lectiva i l’autoocupació.

Destaca a feina feta per la cooperativa Aresta en el sector de l’acompanyament agroalimentari.

Cliqueu aquí per veure la informació de contacte

Altres entitats de suport

El planter

El planter és una oficina virtual allotjada al Ruralcat.cat, dedicada als joves que s’incorporen a l’activitat agrària.  Té com a objectiu ser un punt de trobada i d’informació per a tots els joves que decideixen incorporar-se a l’activitat agrària a Catalunya, amb una atenció especial als qui no tenen experiència prèvia al sector.
Recull d’orientacions i consideracions bàsiques que cal tenir en compte abans i durant el procés d’esdevenir pagès i va adreçat al jove que no té experiència en el sector i el seu origen no és agrari.
Vol orientar als joves a instal·lar-se a l’empresa agrària oferint informació sobre els ajuts de primera instal·lació de joves agricultors/es o l’ajut de millora a la competitivitat de les explotacions agràries, l’ajut de mitigació del canvi climàtic en les explotacions agràries i l’ajut de diversificació agrària, i també sobre els ajuts agroambientals i d’agricultura i ramaderia ecològica, com ara els ajuts directes de la PAC.
Els usuaris també podran accedir a les experiències d’altres joves, que s’han iniciat amb èxit al sector agrari, a més d’obtenir suport administratiu i legislatiu i assessorament a través de les Escoles Agràries, les oficines comarcals del DARP, les entitats col·laboradores i la figura del dinamitzador de joves, una prova pilot que està duent a terme el DARP al Camp de Tarragona i a Girona per reforçar la instal·lació de joves.
Pla d’empresa: és una descripció dels aspectes productius, econòmics, tècnics, mediambientals, paisatgístics i sociolaborals de l’explotació on vulgui instal·lar-se. Inclou una part amb l’expectativa de futur.

Ves a la pàgina web

Grups d’acció local de Catalunya

Els grups d’acció local treballen en la dinamització territorial. Fomenten, entre altres coses, la realització d’inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals i fomentin la creació i/o manteniment de llocs de treball (principalment de dones i joves).

Visita la pàgina web

Xarxa d’Ateneus Cooperatiu

Els Ateneus Cooperatius són l’espai de referència al territori que fomenten l’aprenentatge, la reflexió col·lectiva, la cooperació i la transformació social, cap a un model socioeconòmic sostenible i centrat en les persones, amb les següents línies d’actuació.

Visita la pàgina web

Banc de terres

És un servei que posa en contacte persones que necessiten terres per conrear amb propietaris de parcel·les en desús o abandonades.
El servei, a més de posar en contacte ambdues parts, ofereix acompanyament tècnic, assessorament jurídic i formalització del contracte. Tot sense cap cost. L’objectiu final és posar en valor terrenys agrícoles que actualment estan en desús o abandonats, per tal d’augmentar les terres arables i facilitar l’accés a la terra a la pagesia.

Visita la pàgina web

Cooperativa Aresta

Cooperativa sense ànim de lucre i d’iniciativa social que treballa per la sostenibilitat i la transformació social a partir de quatre àrees de treball: l’elaboració d’aliments agroecològics, l’educació i acció sociocomunitària, la recerca social i la dinamització local agroecològica i cooperativa.

Visita la pàgina web

Cooperativa Arran de Terra

Cooperativa sense ànim de lucre que promou l’Agroecologia i la Sobirania Alimentària mitjançant projectes de Dinamizació Local Agroecològica. Treballem per la transició cap a sistemes alimentaris i societats més justes i sostenibles fent formació, dinamització territorial i incidència sociopolítica a tota Catalunya.

Visita la pàgina web
entitats-girona

Xarxa d’espais d’emprenedoria agroalimentària de Catalunya (XEMAC)

C/ Daroca, 1 – Montblanc 43086 | Telèfon – 977 861338 | Fax – 977 862424 | Política de privadesa

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals