Espais test agraris

Un espai test agrari es un programa de facilitació dels processos progressius d’instal·lació de nous agents al sector agrari, coordinat mitjançant una governança estructurada i consensuada amb tots els agents implicats. L’espai test agrari s’estructura amb un suport legal, un suport físic i un suport integral, que asseguren la realització del test d’activitat per part de la persona emprenedora.

L’espai test agrari té per objectiu acompanyar persones que vulguin desenvolupar un projecte agrícola, ramader o forestal en un entorn de prova i permetre una inserció progressiva en un sector desconegut.

Es posicionen com a dispositius de suport i acompanyament en la fase prèvia a l’arrencada del projecte agrari, oferint un servei nou que actualment no existeix i amb una demanda cada cop més alta.

Per què neixen?

Els espais test agraris neixen per donar resposta als reptes plantejats per la incorporació de pagesia nouvinguda al sector agrari, perfils sense un vincle familiar directe i amb unes necessitats molt específiques en el procés d’instal·lació.

Les persones emprenedores necessiten un suport integral (formació, assessorament i acompanyament), una finca on realitzar el test d’activitat i una cobertura legal que els doni suport jurídic, laboral i fiscal. Aquestes son les funcions que desenvolupa un espai test agrari, que es coordinen mitjançant una governança estructurada.

Xarxa d’espais test agraris (RETA)

LA RETA és la xarxa d’espais test agraris d’àmbit espanyol. Neix de l’impuls de la creació d’un Grup Operatiu supraautonòmic i de la implementació d’un Projecte Innovador.

Actualment la RETA treballa per:

  • Aprendre junts – generar coneixement i transferir des del compromís per un canvi de paradigma
  • Ser un altaveu – interlocutar per incidir en polítiques públiques des de la innovació social
  • Cooperar per innovar – articular i organitzar la RETA
  • Ajudar a construir – oferir assistència tècnica en la creació i desenvolupament dels espais test agraris.

Visita el web de la RETA.

Per què neixen?

Els espais test agraris neixen per donar resposta als reptes plantejats per la incorporació de pagesia nouvinguda al sector agrari, perfils sense un vincle familiar directe i amb unes necessitats molt específiques en el procés d’instal·lació.

Les persones emprenedores necessiten un suport integral (formació, assessorament i acompanyament), una finca on realitzar el test d’activitat i una cobertura legal que els doni suport jurídic, laboral i fiscal. Aquestes son les funcions que desenvolupa un espai test agrari, que es coordinen mitjançant una governança estructurada.

Xarxa d’espais test agraris (RETA)

LA RETA és la xarxa d’espais test agraris d’àmbit espanyol. Neix de l’impuls de la creació d’un Grup Operatiu supraautonòmic i de la implementació d’un Projecte Innovador.

Actualment la RETA treballa per:

  • Aprendre junts – generar coneixement i transferir des del compromís per un canvi de paradigma
  • Ser un altaveu – interlocutar per incidir en polítiques públiques des de la innovació social
  • Cooperar per innovar – articular i organitzar la RETA
  • Ajudar a construir – oferir assistència tècnica en la creació i desenvolupament dels espais test agraris.

Visita el web de la RETA.

Xarxa d’espais d’emprenedoria agroalimentària de Catalunya (XEMAC)

C/ Daroca, 1 – Montblanc 43086 | Telèfon – 977 861338 | Fax – 977 862424 | Política de privadesa

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals