Obradors compartits

Els obradors compartits són espais de transformació alimentària on les persones usuàries poden preparar les seves elaboracions per a treure-les al mercat amb un registre sanitari.

Aquestes iniciatives dinamitzen l’economia rural, principal motor de l’activitat agrària i es revaloritza el producte propi i de proximitat del territori.

Com a vivers agroalimentaris

Molts d’aquests dispositius estan configurats com a viver d’empreses, de manera que serveix d’impuls per a persones emprenedores , ja que poden provar la seva activitat abans d’invertir en infraestructura per al seu propi obrador.

Ajuden a tirar endavant projectes que d’entrada serien inviables. La durabilitat  és temporal.

Com a obradors cooperatius

Amb vocació de comunitari on diversos usuaris comparteixen l’espai. Per amortitzar l’espai i/ o les instal·lacions, per coherència ideològica… La durabilitat pot arribar a ser més permanent.

La dinamització dels obradors compartits en el territori

La XEMAC amb la col·laboració de Tres Cadires, actor important en la dinamització dels obradors compartits a Catalunya, ha treballat en la creació d’un mapa per a facilitar la ubicació dels diferents obradors compartits del territori i poder ajudar a l’emprenedoria agroalimentària en la cerca d’aquests espais.

A més, s’ha recollit tot un seguit de recursos bàsics, útils i imprescindibles per a facilitar la cerca d’informació sobre tràmits i requisits, que es poden trobar a la web www.obradorscompartits.cat

La XEMAC neix per a crear xarxa, per vincular propostes i projectes existents, o que es trobin en el procés, per tan creiem que és de vital importància remarcar la feina que s’ha fet fins ara per a dinamitzar el sector.

Arran de cursos gestionats pel grup operatiu de la cooperativa Tres Cadires, es va crear un canal de Telegram públic per a compartir informacions sobre el tema i posar en contacte productores i obradors compartits. Es tracta d’un canal de comunicació molt important per als diferents actors agroalimentaris d’arreu del territori: us hi podeu unir des de t.me/obradorscompartits o cercant “obradors compartits” des del vostre Telegram.

Xarxa d’Espais d’Emprenedoria Agroalimentària de Catalunya (XEMAC)

C/ Daroca, 1 – Montblanc 43086 | Telèfon – 977 861338 | Fax – 977 862424 | Política de privadesa

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals